Porady 245

To content | To menu | To search

Home › Jak zostać operatorem podnośnika koszowego?

Jak zostać operatorem podnośnika koszowego?

Kiedy chcesz wziąć udział w kurach podestów ruchomych, masz obowiązek zwrócić uwagę to, czy zawiera on odpowiednią harmonię między ilością zajęć teoretycznych i praktycznych.

Nim podejmiemy decyzję, dobrze jest zweryfikować rozkład szkolenia, żeby nabrać pewności, że zapewni na ono uzyskanie satysfakcjonujących kompetencji.

Upewnijmy się także, że uczestnicy dostając świadectwo dostosowane do obwiązującego wzoru MEN, a też Zaświadczenie uprawniające do do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego.


Rzetelny kurs na podnośniki powinien być prowadzony zgodnie z wymogami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy a także nadzoru technicznego.

Wymogami, które musimy wypełnić, żeby podejść do przeszkolenia jest zakończenie 18 roku życia, oraz wykształcenie podstawowe. Musimy także mieć zaświadczenie lekarskie na temat braku przeciwwskazań do roboty na posadzie kierującego podnośnikiem.W trakcie przeszkolenia musimy nabyć pełną wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi zwyżki, jego struktury, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku. Jeżeli mamy zamiar wyszkolić swoich pracobiorców na terenie zakładu. Trzeba znaleźć ośrodki mające w ofercie opcję przeprowadzenia szkolenia u Klienta. Należy jednakże mieć na uwadze wymagania minimalnej liczebności słuchaczy - z reguły jest to osiem osób. W sytuacji zbyt małej ilości pracowników, możemy poszukać klientów wśród prywatnych ludzi na forach..